月 營 業 收 入

98 年

 
99 年

 
100 年

 
101 年

 
102 年

 
103 年

 
104 年

 
105 年

 
106 年

1月

 

1月

 

1月

 

1月

 

1月

 

1月

 

1月

 

1月

 

1月

               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 


光明絲織廠股份有限公司 Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd 版權所有 c 2008 Kwang Ming Taiwan All Rights Reserved
地址:內湖區瑞光路607號7樓         電話:886-2-2557-9875 傳真:886-2-2557-9607

04