月 營 業 收 入

104 年

 
105 年

 
106 年

 
107 年

 
108 年

 
109 年

 
110 年

 
111 年

1月

 

1月

 

1月

 

1月

 

1月

 

1月

 

1月

 

1月

             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
           


光明絲織廠股份有限公司 Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd 版權所有 c 2008 Kwang Ming Taiwan All Rights Reserved
地址:內湖區瑞光路607號7樓         電話:886-2-2657-5859 傳真:886-2-8797-8898

04